حق الناس و فرهنگ سازي آن در اجتماع


حق الناس و فرهنگ سازي آن در اجتماع


/ کليپ حق الناس و فرهنگ سازي آن در اجتماع
حق الناس و فرهنگ سازي آن در اجتماع
• زمان : 58:59
برنامه عطر زندگي رادیویی با بررسي ابعاد مباحث و مسائل اجتماعي، چالش‌هاي فراروي فرهنگ عمومي، به بيان و طراحي الگوي زندگي جامعه ديني مي‌پردازد؛ کارشناسان: اساتيد الستي - ابراهيم مقدم -سرلک

سه‌شنبه، 24
56 out of 100 based on 31 user ratings 106 reviews

@