دورانديشي و عاقبت نگري


دورانديشي و عاقبت نگري


/ کليپ دورانديشي و عاقبت نگري
دورانديشي و عاقبت نگري
• زمان : 1:00:05
برنامه عطر زندگي رادیویی با بررسي ابعاد مباحث و مسائل اجتماعي، چالش‌هاي فراروي فرهنگ عمومي، به بيان و طراحي الگوي زندگي جامعه ديني مي‌پردازد؛ کارشناسان: آقايان سرلک-ابراهيم مقدم-الستي

سه‌شنبه، 24
62 out of 100 based on 57 user ratings 532 reviews

@