مهماني دادن و مهماني رفتن


مهماني دادن و مهماني رفتن


/ کليپ مهماني دادن و مهماني رفتن
مهماني دادن و مهماني رفتن
• زمان : 1:00:38
برنامه عطر زندگي رادیویی با بررسي ابعاد مباحث و مسائل اجتماعي، چالش‌هاي فراروي فرهنگ عمومي، به بيان و طراحي الگوي زندگي جامعه ديني مي‌پردازد؛ کارشناسان: آقايان الستي - ابراهيم مقدم - توسرکاني

سه‌شنبه، 24
94 out of 100 based on 84 user ratings 334 reviews

@