برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 24


برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 24


/ کليپ برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 24
برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 24
• زمان : 36:52
برنامه رادیویی شعاع فروزان پیرامون فلسفه و ضرورت « اصل ولايت فقيه» ؛پخش شده از رادیو معارف؛ کارشناسان: سيفي مازندراني و شاكرين

چهارشنبه، 25
68 out of 100 based on 63 user ratings 688 reviews

@