برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 6


برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 6


/ کليپ برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 6
برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 6
• زمان : 36:06
برنامه رادیویی شعاع فروزان پیرامون فلسفه و ضرورت « اصل ولايت فقيه» ؛پخش شده از رادیو معارف؛ کارشناسان: سيفي مازندراني و شاكرين

چهارشنبه، 25
74 out of 100 based on 39 user ratings 1114 reviews

@