لالائی ایرانی - (لالایی کوبر - گل و ماهور) - صوتی


لالائی ایرانی - (لالایی کوبر - گل و ماهور) - صوتی


/ کليپ لالائی ایرانی - (لالایی کوبر - گل و ماهور) - صوتی
لالائی ایرانی - (لالایی کوبر - گل و ماهور) - صوتی
• زمان : 05:05
بخواب ای گل، گل زیبا
لالا لالا، لالا لالا

گل سوسن، گل کوکب
گل مریم، گل مینا

به روی مثل ماه تو
ستاره می زنه سو سو

بخواب ای ماه تابانم
لالا لالا گل شب بو

بگو آهسته زیر لب
خدای مهربان من

به امید تو می خوابم
لالا لالا گل لادن

پنجشنبه، 12
74 out of 100 based on 49 user ratings 274 reviews

@