ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو / سوره شمس


ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو / سوره شمس


/ کليپ ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو / سوره شمس
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو / سوره شمس
• زمان : 00:01:05
دانلود ترجمه صوتی قرآن کریم به زبان اردو

دوشنبه، 30
70 out of 100 based on 40 user ratings 190 reviews

@