ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو / سوره مزّمّل


ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو / سوره مزّمّل


/ کليپ ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو / سوره مزّمّل
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو / سوره مزّمّل
• زمان : 00:02:30
دانلود ترجمه صوتی قرآن کریم به زبان اردو

دوشنبه، 30
68 out of 100 based on 43 user ratings 118 reviews

@