ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره لیل


ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره لیل


/ کليپ ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره لیل
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای / سوره لیل
• زمان : 00:01:17
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان کره ای (Korean)

شنبه، 12
62 out of 100 based on 57 user ratings 1132 reviews

@