ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی / سوره همزه


ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی / سوره همزه


/ کليپ ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی / سوره همزه
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی / سوره همزه
• زمان : 00:00:32
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی (Chinese)، به همراه توضیح آیات

پنجشنبه، 17
62 out of 100 based on 17 user ratings 892 reviews

@