ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره نجم


ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره نجم


/ کليپ ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره نجم
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره نجم
• زمان : 00:10:29
دانلود ترجمه صوتی قرآن کریم به زبان اردو همراه با تلاوت عبدالرحمن سدیس و سعود شریم

شنبه، 31
74 out of 100 based on 19 user ratings 694 reviews

@