ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره دخان


ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره دخان


/ کليپ ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره دخان
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره دخان
• زمان : 00:10:47
دانلود ترجمه صوتی قرآن کریم به زبان اردو همراه با تلاوت عبدالرحمن سدیس و سعود شریم

شنبه، 31
50 out of 100 based on 45 user ratings 1120 reviews

@