ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره فاطر


ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره فاطر


/ کليپ ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره فاطر
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره فاطر
• زمان : 00:20:03
دانلود ترجمه صوتی قرآن کریم به زبان اردو همراه با تلاوت عبدالرحمن سدیس و سعود شریم

شنبه، 31
56 out of 100 based on 21 user ratings 346 reviews

@