احمد عامر | ترتیل سوره حمد


احمد عامر | ترتیل سوره حمد


/ کليپ احمد عامر | ترتیل سوره حمد
احمد عامر | ترتیل سوره حمد
• زمان : 00:00:43
دانلود ترتیل کامل قران کریم به تفکیک 114 سوره و به روایت حفص از عاصم با صدای زیبا و شنیدنی قاری مصری احمد عامر

جمعه، 28
74 out of 100 based on 49 user ratings 724 reviews

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره یس (بروایت قالون عن نافع)
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فاطر (بروایت قالون عن نافع)
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره سبأ (بروایت قالون عن نافع)
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره احزاب (بروایت قالون عن نافع)
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره سجده (بروایت قالون عن نافع)
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره لقمان (بروایت قالون عن نافع)
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره روم (بروایت قالون عن نافع)
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره عنکبوت (بروایت قالون عن نافع)
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قصص (بروایت قالون عن نافع)
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نمل (بروایت قالون عن نافع)
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره شوری (بروایت قالون عن نافع)
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فرقان (بروایت قالون عن نافع)
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نور (بروایت قالون عن نافع)
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مومنون (بروایت قالون عن نافع)
*
@