احمد دبّاغ | ترتیل سوره اسراء


احمد دبّاغ | ترتیل سوره اسراء


/ کليپ احمد دبّاغ | ترتیل سوره اسراء
احمد دبّاغ | ترتیل سوره اسراء
• زمان : 00:35:00
دانلود ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک 114 سوره با تلاوت قاری روشندل و خوش صدا و حافظ کل قرآن کریم، استاد احمد دبّاغ

يکشنبه، 1
62 out of 100 based on 57 user ratings 532 reviews

@