احمد دبّاغ | ترتیل سوره انفال


احمد دبّاغ | ترتیل سوره انفال


/ کليپ احمد دبّاغ | ترتیل سوره انفال
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انفال
• زمان : 00:27:46
دانلود ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک 114 سوره با تلاوت قاری روشندل و خوش صدا و حافظ کل قرآن کریم، استاد احمد دبّاغ

يکشنبه، 1
68 out of 100 based on 33 user ratings 958 reviews

@