سوره بقره آیات 284 تا آخر و سوره آل عمران آیات 1 تا 6


سوره بقره آیات 284 تا آخر و سوره آل عمران آیات 1 تا 6


/ کليپ سوره بقره آیات 284 تا آخر و سوره آل عمران آیات 1 تا 6
سوره بقره آیات 284 تا آخر و سوره آل عمران آیات 1 تا 6
• زمان : 25:22
مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای استاد سید متولی عبدالعال

پنجشنبه، 11
74 out of 100 based on 49 user ratings 1024 reviews

@