سوره لقمان آیات 16 الی 17-امر به معروف و نهی از منکر


سوره لقمان آیات 16 الی 17-امر به معروف و نهی از منکر


/ کليپ سوره لقمان آیات 16 الی 17-امر به معروف و نهی از منکر
سوره لقمان آیات 16 الی 17-امر به معروف و نهی از منکر
• زمان : 06:35
مجموعه هاي قرائت قرآن پخش شده از شبکه قرآن-براساس مفهوم آيات

چهارشنبه، 17
50 out of 100 based on 55 user ratings 1180 reviews

@