صلاح البدیر | ترتیل سوره واقعه


صلاح البدیر | ترتیل سوره واقعه


/ کليپ صلاح البدیر | ترتیل سوره واقعه
صلاح البدیر | ترتیل سوره واقعه
• زمان : 00:07:12
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای صلاح البُدیر به روایت حفص از عاصم

جمعه، 13
74 out of 100 based on 19 user ratings 994 reviews

@