صلاح البدیر | ترتیل سوره بقره


صلاح البدیر | ترتیل سوره بقره


/ کليپ صلاح البدیر | ترتیل سوره بقره
صلاح البدیر | ترتیل سوره بقره
• زمان : 01:37:48
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای صلاح البُدیر به روایت حفص از عاصم

جمعه، 13
62 out of 100 based on 47 user ratings 1072 reviews

@