فرهنگ وقف و شبه وقف


فرهنگ وقف و شبه وقف


/ کليپ فرهنگ وقف و شبه وقف
فرهنگ وقف و شبه وقف
• زمان : 00:49:38
فرهنگ وقف و شبه وقف و بخشش در بین ادیان و ملت ها

چهارشنبه، 1




88 out of 100 based on 58 user ratings 958 reviews

@