نمایش صوتی این پایین هیچ هوایی نیست-قسمت چهارم


نمایش صوتی این پایین هیچ هوایی نیست-قسمت چهارم


/ کليپ نمایش صوتی این پایین هیچ هوایی نیست-قسمت چهارم
نمایش صوتی این پایین هیچ هوایی نیست-قسمت چهارم
• زمان : 07:34
نمایش صوتی اینجا هیچ هوای نیست، پیرامون رسوم غلط زنده به گور کردن دختران در دوران جاهلیت(قبل از بعثت پیامبر اسلام(ص))

چهارشنبه، 19
82 out of 100 based on 42 user ratings 1342 reviews

@