حاج میثم مطیعی | از نو هلال ماه مبارک دمیده است (نجوا) 1392/5/3


حاج میثم مطیعی | از نو هلال ماه مبارک دمیده است (نجوا) 1392/5/3


/ کليپ حاج میثم مطیعی | از نو هلال ماه مبارک دمیده است (نجوا) 1392/5/3
حاج میثم مطیعی | از نو هلال ماه مبارک دمیده است (نجوا) 1392/5/3
• زمان : 14:59
حاج میثم مطیعی | از نو هلال ماه مبارک دمیده است (نجوا) 1392/5/3 - نوای حاج میثم مطیعی در هیئت شهدای گمنام، شبهای ماه مبارک رمضان 1392

شنبه، 5
50 out of 100 based on 55 user ratings 580 reviews

حاج میثم مطیعی - شب اول فاطمیه اول (اسفند 93) - به غیرت علی قسم که فخر زن حجاب اوست (واحد)
حاج میثم مطیعی - شب اول فاطمیه اول (اسفند 93) - تو قیامت را قیامت می کنی، بر امامان هم امامت می کنی (نوا)
حاج میثم مطیعی - شب دوم فاطمیه اول - اسفند 93 - در دست خانه دار او دستاس عالم است (واحد)
حاج میثم مطیعی - شب دوم فاطمیه اول - اسفند 93 - مبادا باغبانی در بهاران، خزان نخل بارآور ببیند (نوا)
حاج میثم مطیعی - شب دوم فاطمیه اول - اسفند 93 - به خود می پیچد مادر از درد (روضه)
حاج میثم مطیعی - شب دوم فاطمیه اول - اسفند 93 - دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای 16 صحیفه سجادیه (1)
وحید نادری - شب دوم فاطمیه اول - اسفند 93 - اگه بدم و بین خوبا دیگه ندارم جا (شور)
حاج میثم مطیعی - شب دوم فاطمیه اول - اسفند 93 - یا رحمه للعالمین، زهرا شده نقش زمین (واحد)
حاج میثم مطیعی - شب دوم فاطمیه اول - اسفند 93 - از جنگ از تحریم باکی نیست ما را (واحد)
وحید نادری - شب دوم فاطمیه اول - اسفند 93 - سوره ی کوثری مادر، بانوی حیدری مادر (زمینه)
حاج میثم مطیعی - شب سوم فاطمیه اول - اسفند 93 - مناجات: فرازهایی از دعای 16 صحیفه سجادیه (2)
حاج میثم مطیعی - شب سوم فاطمیه اول - اسفند 93 - مادر کنار پنجره پهلو گرفته است (دکلمه)
حاج میثم مطیعی - شب سوم فاطمیه اول - اسفند 93 - شهیدا نگاه کنین به حال ما (دم پایانی)
وحید نادری - شب سوم فاطمیه اول - اسفند 93 - شب و روز فاطمیه، خسته از تموم دنیا (شور)
*
@