روز عاشورا : ای همه از لب تشنه تر آهسته تر آهسته تر


روز عاشورا : ای همه از لب تشنه تر آهسته تر آهسته تر


/ کليپ روز عاشورا : ای همه از لب تشنه تر آهسته تر آهسته تر
روز عاشورا : ای همه از لب تشنه تر آهسته تر آهسته تر
• زمان : 07:48
سنگین

جمعه، 23 دی
56 out of 100 based on 41 user ratings 766 reviews

حاج منصور ارضی - شب پانزدهم رمضان 93 - مناجات - (تصویری)
حاج منصور ارضی و حاج محمدرضا طاهری - شب شانزدهم رمضان 93 - دعای ابوحمزه ثمالی و روضه امام حسن مجتبی (ع) - (صوتی)
حاج منصور ارضی - شب شانزدهم رمضان 93 - مناجات - (تصویری)
حاج منصور ارضی و حاج حسین سازور - شب هفدهم رمضان 93 - دعای ابوحمزه ثمالی و روضه امام حسن مجتبی (ع) - (صوتی)
حاج منصور ارضی - شب هفدهم رمضان 93 - مناجات - (تصویری)
حاج منصور ارضی - شب هجدهم رمضان 93 - مناجات - (تصویری)
حاج منصور ارضی و حاج ابوالفضل بختیاری - شب نوزدهم رمضان 93 - دعای ابوحمزه ثمالی و روضه امیرالمومنین (ع) - (صوتی)
حاج منصور ارضی - شب نوزدهم رمضان 93 - مناجات - (تصویری)
حاج منصور ارضی و حاج حسین سازور و حاج محمود کریمی - شب بیستم رمضان 93 - دعای کمیل و روضه امیرالمومنین (ع) - (صوتی)
حاج منصور ارضی - شب بیستم رمضان 93 - مناجات - (تصویری)
حاج منصور ارضی و حاج ابوالفضل بختیاری - شب بیست و یکم رمضان 93 - دعای ابوحمزه ثمالی و روضه امیرالمومنین (ع) - (صوتی)
حاج منصور ارضی - شب بیست و یکم رمضان 93 - مناجات - (تصویری)
حاج منصور ارضی - شب بیست و دوم رمضان 93 - مناجات - (تصویری)
حاج منصور ارضی - اربعین 93 - قرائت زیارت اربعین
*
@