حاج مهدی مختاری - میلاد حضرت معصومه (س) -گرفته باز این گدا بهونه کربلا (شور) -(صوتی)


حاج مهدی مختاری - میلاد حضرت معصومه (س) -گرفته باز این گدا بهونه کربلا (شور) -(صوتی)


/ کليپ حاج مهدی مختاری - میلاد حضرت معصومه (س) -گرفته باز این گدا بهونه کربلا (شور) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری - میلاد حضرت معصومه (س) -گرفته باز این گدا بهونه کربلا (شور) -(صوتی)
• زمان : 05:05
حاج مهدی مختاری - میلاد حضرت معصومه (س) -گرفته باز این گدا بهونه کربلا (شور) -(صوتی)

جمعه، 29 مرداد
56 out of 100 based on 51 user ratings 526 reviews

حاج مهدی مختاری - شب چهارم محرم 95 - تو حسینیه دل کتیبه زاری می کنه (زمینه اول)
حاج مهدی مختاری - شب چهارم محرم 95 - یا زینب یا زینب دل من مجنون صد در صدته (شور جدید)
حاج مهدی مختاری - شب چهارم محرم 95 - حاجتم یه عمریه به زیر سایته تم (شور جدید)
حاج مهدی مختاری - شب چهارم محرم 95 - عطا چه کرده خدایش مگر به حضرت او،که درک خلق عاجز از فضیلت او (واحد جدید)
حاج مهدی مختاری - شب چهارم محرم 95 - ای فاتح خیبر هو یا علی حیدر (واحد جدید)
حاج مهدی مختاری - شب چهارم محرم 95 -اسدالله چنان جلوه داور دارد (شعر خوانی)
حاج مهدی مختاری - شب چهارم محرم 95 -مایه ننگ تو ام آبروی دنیای منی (شور جدید)
حاج مهدی مختاری - شب چهارم محرم 95 - پسرم گفت علی و پدرم گفت علی (مدح)
حاج مهدی مختاری - شب پنجم محرم 95 - عشق یعنی که من از عشق تو مالک باشم(زمینه جدید)
حاج مهدی مختاری - شب پنجم محرم 95 - پای عشق و کشیدم وسط (شور جدید)
حاج مهدی مختاری - شب پنجم محرم 95 - گذر ثانیه ها هر چه جلوتر می رفت (واحد سنگین)
حاج مهدی مختاری - شب پنجم محرم 95 - اجر نوکری تو حسین جان (واحد جدید)
حاج مهدی مختاری - شب پنجم محرم 95 - آن که خدا طرح جنان از رخ او کشد (واحد)
حاج مهدی مختاری - شب پنجم محرم 95 - منم و هوای تو هوای قشنگ ترین دقیقه ها (شور)
*
@