حاج مهدی مختاری -شب چهارم ماه مبارک رمضان -با لطف خدا طرف لشکر نامرد گرفت (روضه) -(صوتی)


حاج مهدی مختاری -شب چهارم ماه مبارک رمضان -با لطف خدا طرف لشکر نامرد گرفت (روضه) -(صوتی)


/ کليپ حاج مهدی مختاری -شب چهارم ماه مبارک رمضان -با لطف خدا طرف لشکر نامرد گرفت (روضه) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب چهارم ماه مبارک رمضان -با لطف خدا طرف لشکر نامرد گرفت (روضه) -(صوتی)
• زمان : 31:46
حاج مهدی مختاری -شب چهارم ماه مبارک رمضان -با لطف خدا طرف لشکر نامرد گرفت (روضه) -(صوتی)

جمعه، 29 مرداد
74 out of 100 based on 29 user ratings 604 reviews

حاج مهدی مختاری - شب ششم محرم 95 -حضرت ابن المجتبی یی رجز خونت کرده بابایی (شور جدید)
حاج مهدی مختاری - شب ششم محرم 95 -یه روز آخر جلو شش گوشه تو زانو میزنم (شور زیبا)
حاج مهدی مختاری - شب ششم محرم 95 -قد تو چون الف شد و قامت کشیده شد (واحد سنگین)
حاج مهدی مختاری - شب ششم محرم 95 -دخیل پرچمت شدم اسیر ماتمت شدم (واحد جدید)
حاج مهدی مختاری - شب ششم محرم 95 -اگر لازم شود حرف از دهان بیرون نمی آید (مدح)
حاج مهدی مختاری - شب ششم محرم 95 -سرت بر روی نیزه تنت به گودال افتاده (شور روضه ای جدید)
حاج مهدی مختاری - شب هفتم محرم 95 -روضه حضرت علی اصغر علیه السلام (روضه)
حاج مهدی مختاری - شب هفتم محرم 95 -تو حسینیه دل کتیبه زاری میکنه (زمینه)
حاج مهدی مختاری - شب هفتم محرم 95 -لالايي روي دستام بخواب (شور جدید)
حاج مهدی مختاری - شب هفتم محرم 95 -حضرت ابن المجتبی یی رجز خونت کرده غوغایی (شور جدید)
حاج مهدی مختاری - شب هفتم محرم 95 -مايه ننگ توأم آبروی دنیای منی (شور جدید)
حاج مهدی مختاری - شب هفتم محرم 95 -آرزوي مادرت بود (واحد سنگین)
حاج مهدی مختاری - شب هفتم محرم 95 -شور و شعف راه و هدف (واحد جدید)
حاج مهدی مختاری - شب هفتم محرم 95 -من تنها تنها تنها تو آقا آقا آقا (شور جدید)
*
@