تو این شبای بی کسی دلم اسیر دلبره


76 out of 100 based on 56 user ratings 1006 reviews

حاج مهدی مختاری -شب سوم ماه مبارک رمضان -سر مست و سینه مست و کام مست (تک) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب دوم ماه مبارک رمضان -اومدم آشتی کنم پشت درم نگه ندار (مناجات)-(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب دوم ماه مبارک رمضان -تا وقتی هستی نوکر من نوکر من (شور ) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب دوم ماه مبارک رمضان -یه روز از این سرگذشت بهت خبر میرسه (شور ) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب دوم ماه مبارک رمضان -دریا دریا بازم موجتو سمت ساحل بزن (شور) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب دوم ماه مبارک رمضان -خدا منو مجنون تو رو لیلا آفریده (شور) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب دوم ماه مبارک رمضان -شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود (مدح) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب چهارم ماه مبارک رمضان -با لطف خدا طرف لشکر نامرد گرفت (روضه) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب چهارم ماه مبارک رمضان -پای عشقو کشیدم وسط (شور)-(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب چهارم ماه مبارک رمضان -گرفته باز این گدا بهونه کربلا (شور ) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب چهارم ماه مبارک رمضان -رد نکن از نوکرت این خواهشو (شور جدید مدافعان)-(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب چهارم ماه مبارک رمضان -هو الاول علی بود و هو الآخر علی بوده (مدح)-(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب چهارم ماه مبارک رمضان -هو الاول علی بود و هو الآخر علی بوده (مدح)-(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب اول ماه مبارک رمضان -پهن شد سفره احسان همه را بخشیدی (مناجات) -(صوتی)
*
@