نظری به جانب ما نما


نظری به جانب ما نما


/ کليپ نظری به جانب ما نما
نظری به جانب ما نما
• زمان : 10:47
مناجات با امام زمان علیه السلام

يکشنبه، 23
62 out of 100 based on 57 user ratings 982 reviews

حاج مهدی سلحشور - شب دوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - روضه حضرت زهرا سلام الله علیها (روضه)
حاج مهدی سلحشور - شب شهادت، فاطمیه اول (اسفند 92) - مناجات آخر
حاج مهدی سلحشور - شب شهادت، فاطمیه اول (اسفند 92) - یا زهرا یا زهراء (واحد تند)
حاج مهدی سلحشور - شب شهادت، فاطمیه اول (اسفند 92) - یا فاطمه یا فاطمه (واحد کند)
حاج مهدی سلحشور - شب شهادت، فاطمیه اول (اسفند 92) - یا زهرا یا زهراء (زمینه)
حاج مهدی سلحشور - شب شهادت، فاطمیه اول (اسفند 92) - روضه
حاج مهدی سلحشور - ظهر شهادت، فاطمیه اول (اسفند 92) - روضه
حاج مهدی سلحشور - ظهر شهادت، فاطمیه اول (اسفند 92) - مناجات آخر
حاج مهدی سلحشور - ظهر شهادت، فاطمیه اول (اسفند 92) - وقت نماز عشقه (شور)
حاج مهدی سلحشور - ظهر شهادت، فاطمیه اول (اسفند 92) - یا ایها العزیز (زمزمه)
حاج مهدی سلحشور - ظهر شهادت، فاطمیه اول (اسفند 92) - مادر من، مادر آب، مادر مهر (واحد تند)
حاج مهدی سلحشور - ظهر شهادت، فاطمیه اول (اسفند 92) - واویلتا واویلا (واحد کند)
حاج مهدی سلحشور - ظهر شهادت، فاطمیه اول (اسفند 92) - یا فاطمه، یا فاطمه، ببین پریشانم (زمینه)
حاج مهدی سلحشور - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - مناجات آخر
*
@