روز 3 محرم (چیذر): شام را ویران کردم با ناله بابا بیا – محمود کریمی


روز 3 محرم (چیذر): شام را ویران کردم با ناله بابا بیا – محمود کریمی


/ کليپ روز 3 محرم (چیذر): شام را ویران کردم با ناله بابا بیا – محمود کریمی
روز 3 محرم (چیذر): شام را ویران کردم با ناله بابا بیا – محمود کریمی
• زمان : 05:43
تک

چهارشنبه، 1
76 out of 100 based on 56 user ratings 1006 reviews

مداحی محمود کریمی | شب 19 رمضان ۹۲ : حال پریشون نرو نرو (زمینه)
مداحی محمود کریمی | شب 19 رمضان ۹۲ : پدر و مادری که رو مزار شهیدا (شور شهدایی)
مداحی محمود کریمی | شب 20 رمضان ۹۲ : کاش می شد از سر کویت گذر کنم (مناجات)
مداحی محمود کریمی | شب 20 رمضان ۹۲ : چشم های به رنگ خونت را (روضه)
مداحی محمود کریمی | شب 20 رمضان ۹۲ : خداحافظ ای پهلوان شکسته (روضه)
مداحی محمود کریمی | شب 20 رمضان ۹۲ : آی مردم آی مردم از دست تون پیر شد علی (زمینه)
مداحی محمود کریمی | شب 20 رمضان ۹۲ : شبی همین دل ما انتخاب خواهد شد (واحد سنگین)
مداحی محمود کریمی | شب 20 رمضان ۹۲ : علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را (واحد)
مداحی محمود کریمی | شب 20 رمضان ۹۲ : یا علی بشر کیف بشر (تک و شور)
مداحی محمود کریمی | شب 21 رمضان ۹۲ : مناجات با حضرت امام زمان (عج)
مداحی محمود کریمی | شب 21 رمضان ۹۲ : روضه حضرت امیرالمومنین علیه السلام (روضه)
مداحی محمود کریمی | شب 21 رمضان ۹۲ : بخش اول قرائت مناجات مسجد کوفه (مناجات)
مداحی محمود کریمی | شب 21 رمضان ۹۲ : بخش دوم قرائت مناجات مسجد کوفه (مناجات)
مداحی محمود کریمی | شب 21 رمضان ۹۲ : روضه حضرت امیرالمومنین علیه السلام (روضه)
*
@