شب عاشورا محرم 91: امشبی را شه دین در حرمش مهمان است / محمود کریمی


شب عاشورا محرم 91: امشبی را شه دین در حرمش مهمان است / محمود کریمی


/ کليپ شب عاشورا محرم 91: امشبی را شه دین در حرمش مهمان است / محمود کریمی
شب عاشورا محرم 91: امشبی را شه دین در حرمش مهمان است / محمود کریمی
• زمان : 21:34
نوحه دودمه و شور / شب عاشورا محرم 1391 – مسجدالهادی، هیأت ثارالله / محمود کریمی

يکشنبه، 5
62 out of 100 based on 57 user ratings 982 reviews

مداحی محمود کریمی | شب 23 رمضان ۹۲ : با ذکر ابالفضل دلها پریشونه (زمینه)
مداحی محمود کریمی | شب 23 رمضان ۹۲ : ای پرچم تو سایه سرم (شور)
محمود کریمی-شب شهادت امام جعفر صادق (ع)-بخش سوم-روضه
محمود کریمی و محمدرضا طاهری-شب شهادت امام جعفر صادق (ع)-بخش چهارم-زمینه (غریب آقام غریب آقام...)
محمود کریمی-شب شهادت امام جعفر صادق (ع)-بخش پنجم-شور (شکر خدا که شدم گدای مدینه...)
محمود کریمی-شب شهادت امام جعفر صادق (ع)-بخش ششم-سنگین واحد (شکر خدا که شدم گدای مدینه...)
محمود کریمی-شب شهادت امام جعفر صادق (ع)-بخش هفتم-سه ضرب (شورش محتشم توئی)
محمود کریمی-شب شهادت امام جعفر صادق (ع)-بخش هشتم-شور (یا کاشف الکرب عن وجه الحسین...)
محمدرضا طاهری-شب شهادت امام جعفر صادق (ع)-بخش نهم-شور و مناجات (السلام یا شاه با وفا...)
محمود کریمی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش اول-روضه
محمود کریمی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش دوم-روضه (کاش می شد بگذارند مهیا گردد...)
محمود کریمی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش سوم-زمینه (السلام علیک یابن خیر البشر...)
محمود کریمی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش چهارم-شور (نوح الائمه گفت: نوحوا علی الحسین...)
محمود کریمی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش پنجم-واحد (جگری شعله شد و سوخت و خاکستر شد...)
*
@