حاج محمود کریمی - شب سوم محرم 94 - دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم (زمینه)


حاج محمود کریمی - شب سوم محرم 94 - دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم (زمینه)


/ کليپ حاج محمود کریمی - شب سوم محرم 94 - دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم (زمینه)
حاج محمود کریمی - شب سوم محرم 94 - دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم (زمینه)
• زمان : 3:22
دانلود مداحی های محرم 94 - دانلود مداحی های حاج محمود کریمی و سید مهدی میر داماد - شب سوم محرم 94 در هیئت رایت العباس (علیه السلام)
منبع: چادر خاکی

شنبه، 25 مهر
50 out of 100 based on 35 user ratings 610 reviews

حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - بخش اول مدح (دل ما راببر کنار قبر خودت)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - بخش دوم غزل (قصه ِ عشق آخری دارد)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - بخش سوم روضه (هی خنک می شی و هی می سوزی از نو)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - بخش چهارم زمینه (شب غم سر نشد که نشد)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - بخش ششم واحد (زهرا قسم تو را به دیده ی تر)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - بخش هشتم واحد (روی تاج عرش طبق نص لولا فاطمه)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - بخش نهم شور (ذکر یا اباعبدالله الحسین علیه السلام)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - شب پنجم - بخش اول روضه (متاب ماه که ماه من گردیده خاموش)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - شب پنجم - بخش دوم روضه (شب است و دامن صحرا و اشک دیده من)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - شب پنجم - بخش سوم روضه (تا می خورم به زخم سرش میخورم زمین)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - شب پنجم - بخش چهارم زمینه (سوت و کور خونه دلها پریشونه)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - شب پنجم - بخش پنجم واحد (سوختم زآتش تو ندانم چه کنم)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - شب پنجم - بخش ششم واحد ترکی (قارا پرچم قیرمیزی پرچم یاشیل پرچم پرچم دییر)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - شب پنجم - بخش ششم واحد ترکی (عهد ما با لب شیرین دهنان)
*
@