شب 7 محرم 91: قسم اسم تو شیرین ترین اسمه – محمدرضا بذری


شب 7 محرم 91: قسم اسم تو شیرین ترین اسمه – محمدرضا بذری


/ کليپ شب 7 محرم 91: قسم اسم تو شیرین ترین اسمه – محمدرضا بذری
شب 7 محرم 91: قسم اسم تو شیرین ترین اسمه – محمدرضا بذری
• زمان : 02:03
شور

پنجشنبه، 2
56 out of 100 based on 61 user ratings 436 reviews

حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب (س) - اومده تو بحر لطفتش ما رو شامل کنه (سرود)
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب (س) - خدای من صدف بحر نور گوهر زاد (مدیحه سرایی)
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب (س) - قسم به لحظه شیرین (سرود)
حاج محمدرضا بذری - شب اول، فاطمیه اول (اسفند 92) - من تورو دارم، هیچی نمیخوام (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب اول، فاطمیه اول (اسفند 92) - چه کنم درد و بلای تو به جانم چه کنم (واحد)
حاج محمدرضا بذری - شب اول، فاطمیه اول (اسفند 92) - دلت خونه تو این خونه (واحد سنگین)
حاج محمدرضا بذری - شب اول، فاطمیه اول (اسفند 92) - لباس نوکری ام را سیاه خواهم دوخت (دو بیتی)
حاج محمدرضا بذری - شب اول، فاطمیه اول (اسفند 92) - آفتاب عمرت لب بومه (زمینه)
حاج محمدرضا بذری - شب اول، فاطمیه اول (اسفند 92) - روضه
حاج محمدرضا بذری - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - تو به روم نیار چقدر بدم (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - آقا من در به درِ مجلس روضه هاتم (واحد)
حاج محمدرضا بذری - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - نپرس از حال زار من (واحد)
حاج محمدرضا بذری - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - می باره چشم آسمونه امشب (سنگین)
حاج محمدرضا بذری - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - کجا برات گریه کنم (شور)
*
@