شب 8 : عشق من حسین ثارالله


74 out of 100 based on 59 user ratings 934 reviews

حاج محمدرضا بذری - شب هفتم محرم 92 - یکی یک دونه ی مادر کجا میری (زمینه)
حاج محمدرضا بذری - شب هفتم محرم 92 - بارون بارون ببار از طاق آسمون (واحد سنگین)
حاج محمدرضا بذری - شب هفتم محرم 92 - لالا لالا ... (واحد)
حاج محمدرضا بذری - شب هفتم محرم 92 - حسین و منی و انا من حسین (شور/بذری)
حاج محمدرضا بذری - شب هفتم محرم 92 - کرببلا کرببلا چه جای با صفایی (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب هشتم محرم 92 - روضه
حاج محمدرضا بذری - شب هشتم محرم 92 - تو روی خاک هایی (زمینه)
حاج محمدرضا بذری - شب هشتم محرم 92 - امید لشکرم حسین (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب هشتم محرم 92 - کاشو میشد پسرم (واحد سنگین)
حاج محمدرضا بذری - شب هشتم محرم 92 - گاهی همه به دور پسر جمع میشوند (واحد)
حاج محمدرضا بذری - شب هشتم محرم 92 - ذکر لبم تو (واحد)
حاج محمدرضا بذری - شب هشتم محرم 92 - اربا اربا شده از داغ تو بابا جگرم (دو دم)
حاج محمدرضا بذری - شب هشتم محرم 92 - من از شوق بارون به دریا زدم (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب هشتم محرم 92 - کرببلا کرببلا چه جای با صفایی (شور)
*
@