شام غریبان : امان ای دل ای دل حسین


56 out of 100 based on 61 user ratings 586 reviews

حاج محمدرضا بذری - شب شام غریبان حسینی محرم 92 - الهی رب الکریم (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب شام غریبان حسینی محرم 92 - عمریه خونه ی تو مهمونم (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب شام غریبان حسینی محرم 92 - دسته دسته عزا داری (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب شام غریبان حسینی محرم 92 - کرببلا کرببلا چه جای با صفاییه (شور پایانی)
حاج محمدرضا بذری - شب شام غریبان حسینی محرم 92 - ذکر پایانی
حاج محمدرضا بذری - شب اول صفر 92 - صبح وشب راهی بازار شدم (روضه)
حاج محمدرضا بذری - شب اول صفر 92 - بعد از کربلا و عاشورا (زمینه)
حاج محمدرضا بذری - شب اول صفر 92 - قرآن بخوان از حنجرت (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب اول صفر 92 - باز منمو یه حس حاله خوبم (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب اول صفر 92 - عمریه خونه ی تو مهمونم (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب دوم صفر 92 - مگه یادم میره من بودمو چشای گریون (زمینه)
حاج محمدرضا بذری - شب دوم صفر 92 - کرببلا کرببلا... (ذکر)
حاج محمدرضا بذری - شب دوم صفر 92 - دلم گرفته... (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب دوم صفر 92 - صبح وصال لیله یلدای زینب است (روضه پایانی)
*
@