شب 3 : صدا صدای روضه خونه


56 out of 100 based on 31 user ratings 706 reviews

شب ششم فاطمیه دوم | حاج محمد رضا طاهری: فاطمیه شد و دوباره دل خونم (واحد سنگین)
شب ششم فاطمیه دوم | حاج محمد رضا طاهری: کوچه انگاری روی هواست خدایا مادرم کجاست (زمینه)
شب ششم فاطمیه دوم | حاج محمد رضا طاهری: روضه حضرت زهرا سلام الله علیها (روضه)
شب هفتم فاطمیه دوم | حاج محمد رضا طاهری: عمریست که دم به دم علی می گویم (مناجات)
شب هفتم فاطمیه دوم | حاج محمد رضا طاهری: اشکاتو پاک کن پسرم مرد که گریه نمی کنه (زمینه)
شب هفتم فاطمیه دوم | حاج محمد رضا طاهری: روضه حضرت زهرا سلام اله علیها (روضه)
شب هشتم فاطمیه دوم | حاج محمد رضا طاهری: فرازهایی از دعای کمیل (مناجات پایانی)
شب هشتم فاطمیه دوم | حاج محمد رضا طاهری: اگر کشتند چرا آبت ندادند (شور)
شب هشتم فاطمیه دوم | حاج محمد رضا طاهری: از همون لحظه ی اول به دلم پر زد و افتاد (واحد)
شب هشتم فاطمیه دوم | حاج محمد رضا طاهری: میدونم که خرابه آخره سفره (زمینه)
شب هشتم فاطمیه دوم | حاج محمد رضا طاهری: روضه حضرت زهرا و حضرت رقیه سلام الله علیها (روضه)
مداحی حاج محمدرضا طاهری در حسینیه امام خمینی 92/1/23
حاج محمدرضا طاهری : مرا افتاده را توان دادند (مدح)
حاج محمدرضا طاهری : بیان روایت از امام حسین (ع)
*
@