کربلایی جواد مقدم - شب شهادت، فاطمیه دوم (فروردین 94) - هر که غمت را خرید (شور)


کربلایی جواد مقدم - شب شهادت، فاطمیه دوم (فروردین 94) - هر که غمت را خرید (شور)


/ کليپ کربلایی جواد مقدم - شب شهادت، فاطمیه دوم (فروردین 94) - هر که غمت را خرید (شور)
کربلایی جواد مقدم - شب شهادت، فاطمیه دوم (فروردین 94) - هر که غمت را خرید (شور)
• زمان : 2:07
دانلود مداحی های کربلایی جواد مقدم - فاطمیه دوم (اسفند 93 و فروردین 94) - هیئت بین الحرمین
منبع: چادر خاکی

يکشنبه، 9 فروردين
74 out of 100 based on 49 user ratings 1024 reviews

کربلایی جواد مقدم - شب ۲۹ صفر ۹۴ - گرفتارم گره افتاده تو کارم (شور)
کربلایی جواد مقدم - شب ۲۹ صفر ۹۴ - با دل من عشق تو درهم شده آقا (شور)
کربلایی جواد مقدم - شب ۲۹ صفر ۹۴ - عقل و هوش همه خلق شده حیرانت (شعرخوانی)
کربلایی جواد مقدم - شب ۲۹ صفر ۹۴ - به آسمون قلب من ارباب تو ماهی (واحد)
کربلایی جواد مقدم - شب ۲۹ صفر ۹۴ - دوست دارم بابی انت و امی (شور)
کربلایی جواد مقدم - شب ۲۹ صفر ۹۴ - حسن نداره حرم (شور)
کربلایی جواد مقدم - شب ۲۹ صفر ۹۴ - حرم نداری یه گنبدی واسه شوق و بال و پرم نداری (زمینه)
کربلایی جواد مقدم - شهادت امام رضا علیه السلام 94 - کرببلا نبر ز یادم (شور)
کربلایی جواد مقدم - شهادت امام رضا علیه السلام 94 - حرم قبله رازم (شور)
کربلایی جواد مقدم - شهادت امام رضا علیه السلام 94 - امیرالمومنین فقط علیه (تک)
کربلایی جواد مقدم - شهادت امام رضا علیه السلام 94 - پیچیده است در همه جا لطف بی حدت (شعرخوانی)
کربلایی جواد مقدم - شهادت امام رضا علیه السلام 94 - همین خوبه آقاجون دل از عشقت بی قراره (واحد)
کربلایی جواد مقدم - شهادت امام رضا علیه السلام 94 - غرق در اندوه و غمم (واحد)
کربلایی جواد مقدم - شهادت امام رضا علیه السلام 94 - شور و ذکر
*
@