شب 17 : دل تو رو میخواد چه جوری حرمت بیاد


شب 17 : دل تو رو میخواد چه جوری حرمت بیاد


/ کليپ شب 17 : دل تو رو میخواد چه جوری حرمت بیاد
شب 17 : دل تو رو میخواد چه جوری حرمت بیاد
• زمان : 05:41
شور

شنبه، 24 دی
74 out of 100 based on 29 user ratings 304 reviews

کربلایی جواد مقدم - شب چهارم محرم 92 - باباجون من تو ای بی کفن ( واحد )
کربلایی جواد مقدم - شب چهارم محرم 92 - عشق رقیه تو دلم سند نوکریمه ( واحد )
کربلایی جواد مقدم - شب چهارم محرم 92 - اگر چه خار و خسم یا حسین می گویم ( شعرخوانی )
کربلایی جواد مقدم - شب چهارم محرم 92 - برای این نماز عشق من همیشه وضو دارم ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 92 - من فقیرم من ندارم مستمندم پیش تو ( زمینه )
کربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 92 - خوشبخت ترین آدما ماییم ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 92 - مست و مدهوش شش گوشم ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 92 - ارباب قرار ما یه سفر کرب و بلا ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 92 - شاهی بگذر از نه سپهر اختر او( شعرخوانی )
کربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 92 - عمه نگاه کن عمومو تنها گیر آوردن ( واحد )
کربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 92 - من سائلم پس ره توشه می خوام ( واحد )
کربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 92 - در میان آفرینش شاهکاری زینبی ( شعرخوانی )
کربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 92 - باز حلقه زده اشک شوق ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 92 - شد نهان داغ ما شد عیان روضه ها ( شور )
*
@