شب 1: بیا بنگر شکسته ساقه نیلوفر خود را


شب 1: بیا بنگر شکسته ساقه نیلوفر خود را


/ کليپ شب 1: بیا بنگر شکسته ساقه نیلوفر خود را
شب 1: بیا بنگر شکسته ساقه نیلوفر خود را
• زمان : 06:41
روضه حضرت زهرا علیهاالسلام

جمعه، 26
76 out of 100 based on 86 user ratings 286 reviews

حاج حسن خلج - روز سیزدهم صفر 92 - صدای گریه بلنده نیمه شب از تو خرابه (روضه)
حاج حسن خلج و حاج علی علیان - روز سیزدهم صفر 92 - انتظاری مانده روی گونه ای پژمرده ام (روضه)
حاج حسن خلج و حاج علی ناظمی - روز سیزدهم صفر 92 - دیدم تو بازار کوفه حراجه (روضه)
حاج حسن خلج - روز سیزدهم صفر 92 - شب تاریک بود و بادیه سرد (روضه)
حاج حسن خلج - روز چهاردهم صفر 92 - تویی مهربانتر ز ابر بهاری (روضه)
حاج حسن خلج - روز چهاردهم صفر 92 - چرا ای گل به زردی می گراید برگ های تو (روضه)
حاج حسن خلج - روز چهاردهم صفر 92 - هنوز یادمه هر چی که باورم نبود شد (روضه)
حاج حسن خلج - روز چهاردهم صفر 92 - روضه امام حسن مجتبی علیه السلام
حاج حسن خلج - روز شانزدهم صفر 92 - دویده ام زحرم تا که زنده ات نگرم (روضه)
حاج حسن خلج - روز شانزدهم صفر 92 - با عشق تو تمام دلم عشق می کند(روضه)
حاج حسن خلج - روز هفدهم صفر 92 - قسمت این بود با عشق تو پرواز کنم (روضه)
حاج حسن خلج و حاج محمود کریمی - روز هفدهم صفر 92 - سپر شد سینه ام بر پیکر مشک (روضه)
حاج حسن خلج - روز هفدهم صفر 92 - به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم (مناجات و روضه)
حاج حسن خلج - روز هفدهم صفر 92 - چشمم چو به چشم تشنه لبان افتد (روضه)
*
@