آب بوی یاس را حس کرده بود


62 out of 100 based on 47 user ratings 922 reviews

حاج حسن خلج - شب هفتم محرم 92 - بخش اول روضه شب هفتم (روضه)
حاج حسن خلج - شب هفتم محرم 92 - بخش دوم روضه شب هفتم (روضه)
حاج حسن خلج - شب هفتم محرم 92 - شهید نینوا حسینم وا حسین (زمینه)
حاج حسن خلج - شب هفتم محرم 92 - من غنچه نشکفته ربابم (دو دمه)
حاج حسن خلج - شب هفتم محرم 92 - از داغ لب به هم زدنت (واحد)
حاج حسن خلج - شب هفتم محرم 92 - دلمو از تو سینه کندی بابا (واحد سنگین)
حاج حسن خلج - شب هفتم محرم 92 - خواب دیدم و به یا دلب تو (شور)
حاج حسن خلج - شب هشتم محرم 92 - نفس نفس زد، تیر ها رو پس زد (مناجات)
حاج حسن خلج - شب هشتم محرم 92 - روضه حضرت علی اکبر علیه السلام (روضه)
حاج حسن خلج - شب هشتم محرم 92 - میری و میزاریم بین دشمنها تنها (زمینه)
حاج حسن خلج - شب هشتم محرم 92 - شد حلوه گر آیه شمس و ضحی (دودمه)
حاج حسن خلج - شب هشتم محرم 92 - ارث نیلوفری من واسه تو (واحد سنگین)
حاج حسن خلج - شب هشتم محرم 92 - ذبح اون ذبح عظیمه (واحد)
حاج حسن خلج - شب هشتم محرم 92 - ای سربلند خیز و مرا سرفراز کن (شور)
*
@