شب 8 : پا شو ای مؤذن کرب و بلا اذون بگو


74 out of 100 based on 59 user ratings 1234 reviews

حاج حسن خلج - دید خود را در کنار نور و نار (مسجد حضرت امیر (ع)-شب چهارم محرم 1392)
حاج حسن خلج - سینه زنی مرثیه قاسم (ع)-تو دلا غصه میشینه... (مسجد حضرت امیر (ع)-شب ششم محرم 1392)
حاج حسن خلج - روز هفتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - رو دست ارباب یه طفل بی تاب (روضه)
حاج حسن خلج - روز هفتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - آنروز تا که تیر به حلق پسر زدند (روضه)
حاج حسن خلج - روز هفتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - با همون تیری که سقا رو زدند (سینه زنی واحد)
حاج حسن خلج - روز هفتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - آن کودکی که دهر از آن تشنه تر نداشت (سینه زنی واحد)
حاج حسن خلج - روز هشتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - مگر نه اینکه شدی کشته تا نمیرم من (روضه)
حاج حسن خلج - روز هشتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - نفس نفس زد تیرها رو پس زد (روضه)
حاج حسن خلج - روز هشتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - پیش چشمای ترم قدم بزن پسرم (سینه زنی زمینه)
حاج حسن خلج - روز هشتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - ای سربلند خیز و مرا سرفراز کن (سینه زنی شور)
حاج حسن خلج - روز هشتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - حالا که میروی جگرم را نگاه کن (سینه زنی واحد)
حاج حسن خلج - روز تاسوعا محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - هرگز زآستان شما پا نمی کشم (روضه)
حاج حسن خلج - روز تاسوعا محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - پاشو زمین خورده از رو سینه ی صحرا (سینه زنی زمینه)
حاج حسن خلج - روز تاسوعا محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - ساقی تشنه لب کرببلا واعطشا (سینه زنی واحد)
*
@