روز شهادت : تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیرالمؤمنین است


روز شهادت : تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیرالمؤمنین است


/ کليپ روز شهادت : تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیرالمؤمنین است
روز شهادت : تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیرالمؤمنین است
• زمان : 02:32
دو دمه (فاطمیه دوم)

چهارشنبه، 20
74 out of 100 based on 59 user ratings 784 reviews

@