شب عاشورا محرم 91: امشب شب پر کشیدن امشب شب رازه / سیدمجید بنی فاطمه


شب عاشورا محرم 91: امشب شب پر کشیدن امشب شب رازه / سیدمجید بنی فاطمه


/ کليپ شب عاشورا محرم 91: امشب شب پر کشیدن امشب شب رازه / سیدمجید بنی فاطمه
شب عاشورا محرم 91: امشب شب پر کشیدن امشب شب رازه / سیدمجید بنی فاطمه
• زمان : 03:50
زمینه - شب عاشورا محرم 1434 – هیأت ریحانة الحسین / سید مجید بنی فاطمه

جمعه، 10
56 out of 100 based on 41 user ratings 916 reviews

سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - روضه
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - روضه حضرت علی اصغر علیه السلام
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - روضه حضرت علی اصغر علیه السلام
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - روضه حضرت علی اصغر علیه السلام
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - گولوم لای لای بالام لای لای علی (زمینه)
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - به ماه محرم رسیدم (واحد)
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - بگو که یک شبه مردی شدی برای خودت (واحد)
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - من برای تو، تو برای من (شور)
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - میدونی نوکری بلد نیستم (شور)
سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم محرم 92 - مناجات
سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم محرم 92 - روضه حضرت علی اکبر علیه السلام
سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم محرم 92 - روضه
سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم محرم 92 - روضه حضرت علی اکبر علیه السلام
سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم محرم 92 - روضه حضرت علی اکبر علیه السلام
*
@