سید مجید بنی فاطمه - فاطمیه اول - شب شهادت حضرت زهرا (اسفند 93) - مادر ما حرم نداره (شور)


سید مجید بنی فاطمه - فاطمیه اول - شب شهادت حضرت زهرا (اسفند 93) - مادر ما حرم نداره (شور)


/ کليپ سید مجید بنی فاطمه - فاطمیه اول - شب شهادت حضرت زهرا (اسفند 93) - مادر ما حرم نداره (شور)
سید مجید بنی فاطمه - فاطمیه اول - شب شهادت حضرت زهرا (اسفند 93) - مادر ما حرم نداره (شور)
• زمان : 5:23
دانلود مداحی های حاج سید مجید بنی فاطمه و حاج احد قدمی - فاطمیه اول - شب شهادت حضرت زهرا (اسفند 93) - هیئت الزهرا سلام الله علیها

چهارشنبه، 13 اسفند
94 out of 100 based on 84 user ratings 334 reviews

سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم محرم 94 - ای همه جا سایه تو روی سرم (نوحه)
سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم محرم 94 - میدون پر از غباره بزار برم عمه جان (زمینه)
سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم محرم 94 - اومده ماه عزا لشکر ارباب اومده (زمینه)
سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم محرم 94 - از طرف زهرا می رسه دست ما (زمینه)
سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم محرم 94 - روضه
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 94 - چشای من رو نگاه تو کرده دریا (واحد)
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 94 - تو خواستی کمی ز کار عشق (واحد)
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 94 - الهی که چراغ روضه هات روشن باشه (شور)
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 94 - ای همه جا سایه تو (نوحه)
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 94 - داره میرسه صدای حسین (ع) (زمینه)
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 94 - روضه
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 94 - واسه مجنون لیلایی (واحد)
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 94 - می رسه دست ما (زمینه)
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 94 - زمینه
*
@