روز 6 محرم 91: وقت شراب ناب احلی من العسل شد


روز 6 محرم 91: وقت شراب ناب احلی من العسل شد


/ کليپ روز 6 محرم 91: وقت شراب ناب احلی من العسل شد
روز 6 محرم 91: وقت شراب ناب احلی من العسل شد
• زمان : 17:17
سنگین – محمد حسین حدادیان

جمعه، 3
68 out of 100 based on 43 user ratings 1018 reviews

شب ششم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : دعای کمیل (بخش دوم)
شب ششم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : دعای کمیل (بخش اول)
شب ششم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان ، حاج احمد نیکبختیان : دعای کمیل و روضه حضرت رباب(س)
شب ششم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : مناجات و روضه حضرت علی اکبر علیه السلام
شب هشتم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : حاج سعید و محمد حسین حدادیان : همین است و همین است و همین است (سینه زنی)
شب هشتم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : قرائت بخشی از دعای افتتاح
شب هشتم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : قرائت بخشی از دعای افتتاح
شب هشتم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : قرائت بخشی از دعای افتتاح
شب هشتم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : ماه دعا رسیده (مناجات و روضه عطش)
شب نهم رمضان 93 - بنی فاطمه، حدادیان، سیب سرخی : روضه حضرت عباس (ع)
شب نهم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : قرائت بخشی از دعای ابوحمزه ثمالی
شب نهم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : مناجات و روضه حضرت عباس (ع)
شب دهم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : دعای ابوحمزه ثمالی و روضه حضرت حدیجه (س)
شب دهم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : دعای ابوحمزه ثمالی
*
@