حاج عبد الرضا هلالی - شب ششم محرم 92 - اگه تو رو نداشتم، حرمت پا نمیزاشتم ... (شور)


حاج عبد الرضا هلالی - شب ششم محرم 92 - اگه تو رو نداشتم، حرمت پا نمیزاشتم ... (شور)


/ کليپ حاج عبد الرضا هلالی - شب ششم محرم 92 - اگه تو رو نداشتم، حرمت پا نمیزاشتم ... (شور)
حاج عبد الرضا هلالی - شب ششم محرم 92 - اگه تو رو نداشتم، حرمت پا نمیزاشتم ... (شور)
• زمان : 11:58
مراسم عزاداری شب ششم محرم الحرام سال ۱۳۹۲ با مداحی حاج عبد الرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی در هیات الرضا (ع) تهران

يکشنبه، 19
56 out of 100 based on 61 user ratings 436 reviews

حاج عبدالرضا هلالی - شب ۲۳ رمضان ۹۴ - دنیای من، آقای من (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - شب ۲۳ رمضان ۹۴ - منم غلام کوی تو مسم می سبوی تو (واحد و دودمه)
حاج عبدالرضا هلالی - شب ۲۳ رمضان ۹۴ - تو آقای عالمینی (واحد)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - سالروز تخریب قبور ائمه بقیع - روضه
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - سالروز تخریب قبور ائمه بقیع - بعد از مرگ گریونم (شور و تک)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - سالروز تخریب قبور ائمه بقیع - تنت به زمین ، سرت به سنان (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - سالروز تخریب قبور ائمه بقیع - روضه و زیارت عاشورا (بخش سوم)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - سالروز تخریب قبور ائمه بقیع - روضه و زیارت عاشورا (بخش ذوم)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - سالروز تخریب قبور ائمه بقیع - روضه و زیارت عاشورا (بخش اول)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - ای زینت دوش نبی روی زمین جای تونیست (شعر خوانی)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - دنیای من آقای من (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - آبروی دو عالم آبروی دو عالم (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - ته گودال فقط پیکر مانده و من (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شام شهادت امام صادق علیه السلام - ای ساربان آهسته ران کآرام جان (شور)
*
@