حاج عبد الرضا هلالی - شب هشتم محرم 92 - ز خیمه به سویت دویدم (واحد سنگین)


حاج عبد الرضا هلالی - شب هشتم محرم 92 - ز خیمه به سویت دویدم (واحد سنگین)


/ کليپ حاج عبد الرضا هلالی - شب هشتم محرم 92 - ز خیمه به سویت دویدم (واحد سنگین)
حاج عبد الرضا هلالی - شب هشتم محرم 92 - ز خیمه به سویت دویدم (واحد سنگین)
• زمان : 10:00
مراسم عزاداری شب هشتم محرم الحرام سال ۱۳۹۲ با مداحی حاج عبد الرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی در هیئت الرضا علیه السلام تهران

سه‌شنبه، 21
74 out of 100 based on 39 user ratings 214 reviews

حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - ای زینت دوش نبی روی زمین جای تونیست (شعر خوانی)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - دنیای من آقای من (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - آبروی دو عالم آبروی دو عالم (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - ته گودال فقط پیکر مانده و من (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شام شهادت امام صادق علیه السلام - ای ساربان آهسته ران کآرام جان (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - از ده آباد ما ویرانه می ماند بجا (واحد)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شام شهادت امام صادق علیه السلام - آن دم برید ن از حسین دل (ادامه+واحد)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - پر بزن سر ای سینه بر دل (واحد)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - حسین وای حسین وای (نوا)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شام شهادت امام صادق علیه السلام - یه اباعبدالله رفته از حال (زمینه)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - از ده آباد ما ویرانه می ماند به جا (واحد)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - بار سفر چون از خیمه بستم (واحد)
حاج روح الله بهمنی و حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - ولادت امام رضا علیه السلام - چراغونی حرم تو چه قد قشنگه (مدح و سرود)
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - ولادت امام رضا علیه السلام - هیئت الرضا ئی ام این افتخارمه (سرود)
*
@