اللهم ارزقنا حرم


اللهم ارزقنا حرم


/ کليپ اللهم ارزقنا حرم
اللهم ارزقنا حرم
• زمان : 02:00
سینه زنی

يکشنبه، 23
56 out of 100 based on 31 user ratings 556 reviews

حاج عبد الرضا هلالی - شب هشتم محرم 92 - از نجف حیدر کرار آمد (تک)
حاج عبد الرضا هلالی - شب هشتم محرم 92 - ز خیمه به سویت دویدم (واحد سنگین)
حاج عبد الرضا هلالی - شب هشتم محرم 92 - هر کی باشیم و به هر جا برسیم، زیر دینیم زیر دین شهدا (شور شهدایی)
حاج عبد الرضا هلالی - شب هشتم محرم 92 - به دست باد نده (مناجات)
حاج عبدالرضا هلالی - شب شام غریبان محرم 92 - نوحه: بمیرم که شیب الخضیبی
حاج عبدالرضا هلالی - شب شام غریبان محرم 92 - واحد: مروه کرببلا حال و هوایی دارد
حاج عبد الرضا هلالی - شب تاسوعای محرم 92 - ساقی ساقی ساقی کربلا (زمینه زیبا)
حاج عبد الرضا هلالی - شب تاسوعای محرم 92 - دلبری سروی محشری (شور)
حاج عبد الرضا هلالی - شب تاسوعای محرم 92 - از ذکر تو لبان دعا بند می خورد (شور)
حاج عبد الرضا هلالی - شب تاسوعای محرم 92 - تو المثنی مولایی (واحد سنگین)
حاج عبد الرضا هلالی - شب تاسوعای محرم 92 - این کیمیاگری هنر چشم های توست (واحد سنگین)
حاج عبد الرضا هلالی - شب تاسوعای محرم 92 - ناز این دلبر خوش چهره کشیدن دارد (شور)
حاج عبد الرضا هلالی - ظهر تاسوعای محرم 92 - دلبری، سروری، محشری (زمینه زیبا)
حاج عبد الرضا هلالی - ظهر تاسوعای محرم 92 - ناز این دلبر خوش چهره کشیدن دارد (شور)
*
@