مرحوم احمد دلجو: همه جا کربلا، همه جا نینوا، تو حسین منی ، نور عین منی


مرحوم احمد دلجو: همه جا کربلا، همه جا نینوا، تو حسین منی ، نور عین منی


/ کليپ مرحوم احمد دلجو: همه جا کربلا، همه جا نینوا، تو حسین منی ، نور عین منی
مرحوم احمد دلجو: همه جا کربلا، همه جا نینوا، تو حسین منی ، نور عین منی
• زمان : 4:00
دانلود مستقیم مداحی مرحوم احمد دلجو - دانلود مداحی پیر غلامان

پنجشنبه، 2
62 out of 100 based on 57 user ratings 1132 reviews

کربلایی مجتبی رمضانی - شب چهارم محرم 92 - این خانم روز تولدش میگن روز پرستار..... / روضه
کربلایی مجتبی رمضانی - شب چهارم محرم 92 - توبه کن توبه کن که در توبه باز...../ زمینه
کربلایی مجتبی رمضانی - شب چهارم محرم 92 - سه غم اومد به جونم هر سه یک بار.../ شعر خوانی
کربلایی مجتبی رمضانی - شب چهارم محرم 92 - ای به قربان تو و پیکر تو پیکرها.../ واحد
کربلایی مجتبی رمضانی - شب چهارم محرم 92 - منظومه ی منظومه ی منظومه ی شهامت وایثار زینب است../ واحد
کربلایی مجتبی رمضانی - شب چهارم محرم 92 - این دو قطره اشک را در پای تو افکند ه ام.../ دودمه
کربلایی مجتبی رمضانی - شب چهارم محرم 92 - چادر ببند بر کمرو انقلاب کن..../ تک
کربلایی مجتبی رمضانی - شب چهارم محرم 92 - بالروح بالدم لبیک یا حسین.../ ذکر
کربلایی مجتبی رمضانی - شب چهارم محرم 92 - ماهمه محتاج غم زینبیم.../ شور
کربلایی مجتبی رمضانی - شب چهارم محرم 92 - رفتن به بهشت قرب حق آسان است.../ مدح
کربلایی مجتبی رمضانی - شب پنجم محرم 92 - آن نقطه که زیربا بسم الله است.../ مدح
کربلایی مجتبی رمضانی - شب پنجم محرم 92 - الهی قلبی محجوب ونفسی معیوب ... / مناجات
کربلایی مجتبی رمضانی - شب پنجم محرم 92 - حضرت عبدالله بن حسن یازده سال سن داشت ..../ روضه
کربلایی مجتبی رمضانی - شب پنجم محرم 92 - بسم الله شد وقت رفتن عبدالله میره سمت... / زمینه
*
@