حاج حمید منتظر-مناجات خوانی 2 ماه مبارک رمضان 1393


حاج حمید منتظر-مناجات خوانی 2 ماه مبارک رمضان 1393


/ کليپ حاج حمید منتظر-مناجات خوانی 2 ماه مبارک رمضان 1393
حاج حمید منتظر-مناجات خوانی 2 ماه مبارک رمضان 1393
• زمان : 12:10
حاج حمید منتظر-مناجات خوانی 2 ماه مبارک رمضان 1393

پنجشنبه، 12
50 out of 100 based on 15 user ratings 940 reviews

حاج مهدی اکبری - شب اول فاطمیه دوم (فروردین 94) - دنیا تموم آدما به زیر دین فاطمه (س)(شور)
حاج مهدی اکبری - شب اول فاطمیه دوم (فروردین 94) - حسین منم گدای مادرت (زمینه)
حاج مهدی اکبری - شب اول فاطمیه دوم (فروردین 94) - روضه
حاج مهدی اکبری - شب سوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - من تا ابد عاشق یارم (شور)
حاج مهدی اکبری - شب سوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - هزارتا حسن برای رسیدن به تو کمه (شور)
حاج مهدی اکبری - شب سوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - تموم خواهشم همینه آقا فقط حرم حرم (شور)
حاج مهدی اکبری - شب سوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - دوباره باز به سرم زد زیارت (واحد)
حاج مهدی اکبری - شب سوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - باز دوباره قصه می گم قصه غم (سنگین)
حاج مهدی اکبری - شب سوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - خیلی از غم هام رو حتی به چاه نمی گم (سنگین)
حاج مهدی اکبری - شب سوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - داعش برو بمیر که ما حیدرو داریم (شور)
حاج مهدی اکبری - شب سوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - دنیا با تموم آدما به زیر دین فاطمه (شور)
حاج مهدی اکبری - شب سوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - بسته به جونم اینه که ماهی دریا (شور)
حاج مهدی اکبری - شب سوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - سلام ای به دنیا و عقبی امیرم (زمینه)
حاج مهدی اکبری - شب سوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - فاطمه رو حلال کن برای این مریضی (زمینه)
*
@