کربلایی حنیف طاهری - شب چهارم صفر 95 - یکی ببره خبر مدینه(زمینه)


کربلایی حنیف طاهری - شب چهارم صفر 95 - یکی ببره خبر مدینه(زمینه)


/ کليپ کربلایی حنیف طاهری - شب چهارم صفر 95 - یکی ببره خبر مدینه(زمینه)
کربلایی حنیف طاهری - شب چهارم صفر 95 - یکی ببره خبر مدینه(زمینه)
• زمان : 01:53
دانلود مداحی های کربلایی حنیف طاهری و کربلایی حسن کرمی و کربلایی محسن جعفری فرد و کربلایی حسین فروغی شب چهارم ماه صفر سال 1395- هیئت عبدالله ابن الحسن

شنبه، 15 آبان
62 out of 100 based on 37 user ratings 862 reviews

کربلایی مهدی رسولی - جلسات هفتگی- 1395/08/20- روضه
حاج احد سبزی - جلسات هفتگی- 1395/08/20- (روضه)
حاج احد سبزی - جلسات هفتگی- 1395/08/20- باشیما دوشوب هوای زیارت(زمینه)
کربلایی مهدی رسولی - جلسات هفتگی- 1395/08/20- گزوم دویمادی سنَن (واحد)
کربلایی مهدی رسولی - جلسات هفتگی- 1395/08/20- دلم شکست هر جا برم اس تو رو میخونم، دلم شکست جامونده ها حال منو میدونن (شور)
استاد کلامی - جلسات هفتگی- 1395/08/20- دوباره وقت عروج از نجف به کرببلاست (شعر)
استاد کلامی - جلسات هفتگی- 1395/08/20- هیهات من الذله (رجز)
حاج احد سبزی - جلسات هفتگی- 1395/08/20- ناپاک و پاک هرچه هستیم و بوده ایم، اینجا که آمدیم همه پاک میرویم(روضه)
استاد کلامی - جلسات هفتگی- 1395/08/20- شعر خوانی
حاج مهدی رسولی- شب چهارم محرم 94- هردری بسته شود جز در پر فیض حسین (شعرخوانی)
حاج مهدی رسولی- شب چهارم محرم 94- با اشک راه آشنایی را بلد نیست (مناجات)
حاج مهدی رسولی- شب چهارم محرم 94- (روضه)
حاج مهدی رسولی- شب چهارم محرم 94- (روضه)
حاج مهدی عبدی- شب چهارم محرم 94- اوج غم توی امواج نگامه (شور)
*
@